Syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików to poważny problem społeczny, szczególnie w naszym kraju, gdzie alkoholizm obecny jest na szeroką skalę od stuleci. Dorosłe dziecko alkoholika jest osobą niedostosowaną społecznie, dla której źródłem cierpienia i trudności z odnalezieniem się w świecie jest wychowanie w rodzinie, gdzie któreś z rodziców (lub oboje) nadużywało alkoholu.

Zadanie niesienia pomocy DDA przyjęły na siebie ruchy ALanon oraz ALateen, które od kilkudziesięciu lat pomagają DDA uporać się z nękającymi ich trudnościami. Z punktu widzenia terapeutycznego leczenie DDA odbywa się na zasadzie terapii grupowej wspomaganej niekiedy terapią indywidualną. W obrębie terapii grupowej wyróżnić możemy natomiast terapię bez prowadzącego - kiedy grupa funkcjonuje na zasadzie samopomocy, oraz na terapię z prowadzącym, którego rolę pełni zazwyczaj wykwalifikowany psycholog (patrz psycholog Warszawa), kierunkujący jej przebieg i czuwający nad realizacją wcześniej założonych celów terapeutycznych.

W Polsce działa kilkaset grup pomocy DDA. Niestety wciąż związane są one z dużymi miastami, a DDA mieszkający w mniejszych miejscowościach pozostają skazani sami na siebie.

« powrót

Jeśli masz pytanie, wątpliwości, jeśli Ty lub bliska Ci osoba miała kontakt z depresją, podziel się z nami swoją opinią, doświadczeniem lub wiedzą. Dziękujemy!


Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.