(F31) Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zaburzenia charakteryzujące się występowaniem dwóch lub więcej epizodów chorobowych z wyraźnie zaburzonym nastrojem i aktywnością w postaci podwyższenia nastroju, wzmożonej energii i aktywności (hipomania lub mania) lub obniżenia nastroju oraz energii i aktywności (depresja). Do zaburzeń dwubiegunowych również są zaliczane nawracające epizody hipomanii lub manii.
Obejmuje: maniakalno-depresyjna:
   - choroba
   - psychoza
   - reakcja
Nie obejmuje: zaburzenia dwubiegunowe, pojedynczy epizod maniakalny (F30.-), cyklotymia (F34.0)

<< ICD-10

(F31.0) Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod hipomanii

Pacjent jest obecnie w stanie hipomanii i przebył co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany).

<< ICD-10

(F31.1) Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny bez objawów psychotycznych

Pacjent jest obecnie w stanie maniakalnym, bez objawów psychotycznych (opisany w F30.1) i przebył co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany).

<< ICD-10

(F31.2) Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymi

Pacjent jest obecnie w stanie maniakalnym z objawami psychotycznymi (opisanym w F30.2) i przebył co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany).

<< ICD-10

(F31.3) Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu

U pacjenta obecnie występuje depresja, taka jak w epizodzie depresyjnym o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu (F32.0 lub F32.1) i przebył on co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).

<< ICD-10

(F31.4) Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych

Pacjent jest obecnie w stanie depresji, opisanej w epizodzie ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych (F32.2), i przebył co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).

<< ICD-10

(F31.5) Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi

U pacjenta obecnie występuje depresja, taka jak w ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi (F32.3), i przebył on co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).

<< ICD-10

(F31.6) Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod mieszany

Pacjent przebył co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany). Obecnie występują szybko zmieniające się objawy depresji i manii lub objawy obu zespołów występują jednocześnie.
Nie obejmuje: pojedynczy epizod mieszanych zaburzeń afektywnych (F38.0)

<< ICD-10

(F31.7) Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - remisja

Pacjent przebył co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany) i dodatkowo co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany), obecnie (od kilku miesięcy) nie ujawnia żadnych wyraźniejszych zaburzeń nastroju. Dotyczy to również okresu remisji w czasie postępowania profilaktycznego.

<< ICD-10

(F31.8) Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zaburzenie dwubiegunowe typu II.
Nawracające epizody maniakalne

<< ICD-10

(F31.9) Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone

<< ICD-10

Jeśli masz pytanie, wątpliwości, jeśli Ty lub bliska Ci osoba miała kontakt z depresją, podziel się z nami swoją opinią, doświadczeniem lub wiedzą. Dziękujemy!


Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.