ICD-10 (International Classification of Diseases) - Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Tematy poruszane na stronie dotyczą chorób z zakresu F31 - F34. Krótkie wyjaśnienie:

  • F31 - Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, dawniej: psychoza maniakalno - depresyjna.
  • F32 - F33 - Zaburzenia afektywne jednobiegunowe. Grupa F32 to choroby występujące po raz pierwszy, F33 - nawroty chorób.
  • F34 - Przewlekłe zaburzenia nastroju (depresja i mania lżejsze niż w przypadku F31 - F33, jednak długotrwałe, na ogół trudniejsze w leczeniu).

Przedstawiamy wycinek ICD-10 obejmujący

Zaburzenia nastroju (afektywne): F30 - F39

Kod Nazwa choroby
F30Epizod maniakalny
F30.0Hipomania
F30.1Mania bez objawów psychotycznych
F30.2Mania z objawami psychotycznymi
F30.8Inne epizody maniakalne
F30.9Epizod maniakalny nieokreślony
F31Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.0Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod hipomanii
F31.1Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
F31.2Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
F31.3Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
F31.4Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
F31.5Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F31.6Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod mieszany
F31.7Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - remisja
F31.8Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.9Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone
F32Epizod depresyjny
F32.0Epizod depresji łagodny
F32.1Epizod depresji umiarkowany
F32.2Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
F32.3Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F32.8Inne epizody depresyjne
F32.9Epizod depresyjny, nieokreślony
F33Zaburzenia depresyjne nawracające
F33.0Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresyjny łagodny
F33.1Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresyjny umiarkowany
F33.2Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych
F33.3Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - ciężka depresja z objawami psychotycznymi
F33.4Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - stan remisji
F33.8Inne nawracające zaburzenia depresyjne
F33.9Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone
F34Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.0Cyklotymia
F34.1Dystymia
F34.8Inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.9Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone
F38Inne zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.0Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.1Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.8Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)
F39Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone

Jeśli masz pytanie, wątpliwości, jeśli Ty lub bliska Ci osoba miała kontakt z depresją, podziel się z nami swoją opinią, doświadczeniem lub wiedzą. Dziękujemy!


Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.