Zaburzenia osobowości – kiedy udać się do psychoterapeuty?

Pierwsze kilkanaście lat życia człowieka to czas dynamicznych zmian nie tylko fizycznych, ale również psychicznych. Kształtująca się w okresie dojrzewania osobowość ulega często niekorzystnym zmianom. Tak powstałe zaburzenia osobowości można jednak skutecznie leczyć, poddając się psychoterapii.

ukryta twarz

  1. Jak powstają zaburzenia osobowości?
  2. Psychoterapeuta i leczenie zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości są często źródłem dysfunkcji w kontaktach międzyludzkich i rzutują na całe funkcjonowanie jednostki. Trwały charakter zmian w osobowości powoduje trudności w wypracowaniu prawidłowych wzorców zachowania i relacji.

Jak powstają zaburzenia osobowości?

Człowiek od początku życia przebywa w towarzystwie innych ludzi, od nich czerpie wzorce zachowań w poszczególnych sytuacjach oraz uzyskuje informacje na temat okazywania i odczuwania emocji. Dodatkowo, każda jednostka ma swój "bagaż" genetyczny, który odgrywa dużą rolę nie tylko w rozwoju fizycznym, ale również psychicznym. Powstające w późnym dzieciństwie lub w okresie młodzieńczym zaburzenia osobowości są skutkiem oddziaływań na jednostkę czynników społecznych, psychospołecznych, genetycznych i biologicznych. Utrwalone, niekorzystne dla jednostki wzorce, można jednak zmienić, korzystając z pomocy psychologa lub psychoterapeuty.

Psychoterapeuta i leczenie zaburzeń osobowości

Ze względu na dużą dynamikę zmian, jakie następują w okresie adolescencji, zaburzenia osobowości są diagnozowane zwykle dopiero w okresie dorosłości. Z powodu tych zaburzeń, a raczej konsekwencji, jakie one powodują, dorośli pacjenci zgłaszają się do psychoterapeuty, psychologa lub psychiatry, i podejmują właściwą dla siebie terapię w realizowanym przez danego specjalistę nurcie.

Nie ma jednego, dobrego momentu, w którym należy podjąć terapię, ponieważ jest to kwestia indywidualna, zależna od pacjenta. Psycholog Wrocław wskazuje jednak, że na terapię warto udać się szczególnie wtedy, kiedy jednostka odczuwa cierpienie psychiczne, znacznie utrudniające codzienne funkcjonowanie.  Cierpienie to może pojawiać się w kilku obszarach, w tym w sferze emocji, relacji międzyludzkich, zachowań - zarówno w stosunku do siebie samego, jak i innych ludzi, a także w obszarze współżycia zawodowego. Początkowo psychoterapeuta przeprowadza wnikliwy wywiad z pacjentem i stara się zidentyfikować problem. Tak przeprowadzona diagnoza jest początkiem terapii, zwykle długoterminowej, mającej charakter indywidualny, grupowy lub mieszany. Metody pracy z pacjentem dobierane są indywidualnie.

« powrót